Viisa Jaapan

Eesti kodaniku pass

Viisa ei ole nõutav.

Eesti kodanik ei vaja Jaapanisse reisimiseks viisat juhul, kui riigis viibitakse kuni 90 päeva poole aasta jooksul.

Vajalikud dokumendid:

 • pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
 • fikseeritud kuupäevaga, kinnitatud tagasisõidu pilet või pilet reisi jätkamiseks kolmandasse riiki
 • dokumendid, mis tõendaksid reisi eesmärki (hotellibroneeringud, info konverentsi kohta, andmed võõrustaja või küllakutse esitanud organisatsiooni kohta jne)
 • piisavad rahalised vahendid
 • soovitav reisi- ja tervisekindlustus
 • soovitav on ennast enne reisi registreerida Eesti Välisministeeriumi kodulehel: SIIN

 

Vene kodaniku pass, olemas elamisluba Eestis

Viisa vajalik.

Reisibüroo kaudu viisat teha pole võimalik, taotleja peab isiklikult pöörduma saatkonna poole.

NB! Vajalik kutse ja garantiikiri Jaapani alaliselt elanikult või Jaapani organisatsioonilt. Ilma kutse- ja garantiikirjata pole võimalik Jaapani viisat saada

Vajalik dokumendid:

 • pass, kehtiv 3 kuud
 • kehtiv Eesti elamisluba (Elamisloa kaart / ID kaart elamisloa andmetega antakse taotlejale tagasi pärast koopiate tegemist, esitada tuleb originaaldokument)
 • 2 dokumendifotod (4,5 x 4,5)
 • kaks taotlusvormi (saadaval Jaapani Suursaatkonna konsulaarosakonnas)
 • hotelli broneeringud
 • edasi-tagasi sõidupileti broneering
 • töökoha tõend, originaal(tõend tööandjalt selle kohta, et viisa taotleja töötab antud asutuses ning töösuhe jätkub ka pärast reisi Jaapanisse, inglise keeles)
 • pangakonto väljavõte. Tööreisi puhul, mille kulud katab tööandja, pole pangakonto väljavõtet tarvis esitada. Tööandja tõendis peab sellisel juhul olema kinnitus reisikulude katmise kohta.
 • tervisekindlustus kogu viisa perioodiks
 
Jaapanist
 • garantiikiri Jaapanist
 • kutse, originaal (ei ole nõutud turismi puhul reisibüroo garantiiga)
 • viisa taotlejate nimekiri (juhul kui kutsutuid on rohkem kui üks)
 • dokumendid kutse/garantiikirja esitaja kohta
 • reisikava
Täpsem informatsioon dokumentide kohta on Jaapani Välisministeeriumi kodulehel: SIIN
 

Eesti hall välismaalase pass, olemas elamisluba Eestis

Viisa on vajalik

Vajalikud dokumendid

 • pass, kehtiv 3 kuud
 • kehtiv Eesti elamisluba (Elamisloa kaart / ID kaart elamisloa andmetega antakse taotlejale tagasi pärast koopiate tegemist, esitada tuleb originaaldokument)
 • 3 dokumedifotod (4,5 x 4,5)
 • kaks taotlusvormi (saadaval Jaapani Suursaatkonna konsulaarosakonnas)
 • hotelli broneeringud
 • edasi-tagasi sõidupileti broneering
 • töökoha tõend (tõend tööandjalt selle kohta, et viisa taotleja töötab antud asutuses ning töösuhe jätkub ka pärast reisi Jaapanisse, inglise keeles)
 • pangakonto väljavõte. Tööreisi puhul, mille kulud katab tööandja, pole pangakonto väljavõtet tarvis esitada. Tööandja tõendis peab selisel juhul olema kinnitus reisikulude katmise kohta.
 • reisikava (reisikava blanketid on saadval Suursaatkonna konsulaarosakonnas)
 • tervisekindlustus kogu viisa perioodiks

Tähtaeg: umbes 3 nädalat saatkonna siseselt.

Lisainformatsioon:

 • Enne 21.12.07 väljastatud Eesti viisad kehtivad ainult reisimiseks Eestis.
 • Schengeni viisad, mis on väljastatud enne Eesti liitumist Schengeni ruumiga (enne 21.12.07), kehtivad pärast liitumist ka Eestis.