Viisa Island

Eesti kodaniku pass

Viisa ei ole nõutav.

Eesti kodanikele viisavaba.

Saab reisida nii kehtiva passi kui isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel. Soovitav tervise- ja reisikindlustuse olemasolu.

Juhul, kui Eesti kodanik soovib Islandile elama, tööle või õppima asuda või seal tööd otsida, peab ta riigis viibimise registreerima. Registreerimiseks tuleb pöörduda kohaliku pädeva ametiasutuse poole mitte hiljem kui kolme kuu möödudes riiki sisenemise päevast arvates.

Vene kodaniku pass, olemas elamisluba Eestis

Viisa ei ole nõutav.

Juhul, kui on olemas kehtiv Eesti elamisluba- on riiki sisenemise tingimused samad, mis Eesti hallile välismaalase passile.

 

Eesti hall välismaalase pass, olemas elamisluba Eestis

Viisavaba peale 21.12.07, juhul kui on olemas kas alaline või tähtajaline Eesti elamisluba. Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest. 

Vajalikud dokumendid

  • pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi.
  • Eesti elamisluba(originaal)  lehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi.
  • edasi- tagasi piletite broneering
  • tervisekindlustus kogu reisi perioodiks
  • piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks
  • soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta.

Lisainformatsioon:

  • Enne 21.12.07 väljastatud Eesti viisad kehtivad ainult reisimiseks Eestis.
  • Schengeni viisad, mis on väljastatud enne Eesti liitumist Schengeni ruumiga (enne 21.12.07), kehtivad pärast liitumist ka Eestis.