Viisa Brasiiliasse

 
Eesti kodaniku pass

Eesti kodanikud saavad Brasiiliasse turismi ja äri eesmärkidel reisida ning seal viibida viisavabalt kuni kolm kuud poole aasta jooksul. Viisavabalt viibimist pole võimalik pikendada.

Vajalikud dokumendid

 • pass, kehtiv vähemalt kuus kuud riiki sisenemisel
 • edasi- tagasi piletid
 • soovitav on tervise- ja reisikindlustus
 • soovitav on ennast enne reisi registreerida Eesti Välisministeeriumi kodulehel: Siin 

 

Vene kodaniku pass, olemas elamisluba Eestis

Viisavaba kuni 90 päeva 180 päeva jooksul alates esimesest riiki sisenemise kuupäevast.

Vajalikud dokumendid

 • kehtiv pass
 • kehtiv elamisluba Eestis (originaal)
 • edasi-tagasi piletid
 • piisavad rahalised vahendid
 • soovitav reisi-ja tervisekindlustus kogu viisa perioodiks


Eesti hall välismaalase pass, olemas elamisluba Eestis

Viisa vajalik.

Vajalikud dokumendid

 • pass, kehtiv vähemalt 6 kuud riiki saabudes, passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge viisa jaoks
 • koopia kehtivast Eesti elamisloast
 • internetis täidetud ankeet
 • 1 värviline passifoto, suurus 3,5 x 4,5 cm
 • edasi-tagasi piletite broneering
 • reisikindlustus kogu viisa perioodiks
 • hotelli broneering
 • töökoha garantiikiri (inglise keeles, originaal), juhul, kui tegemist on kas FIE-ga või firma omanikuga: kas B-kaardist koopia või väljavõte Majandustegevuse registrist

 Viisa hind - 36€

Tähtaeg umbes 1 kuu saatkonna siseselt